TR  /  EN
Fiba Faktoring
S.S.S.
S.S.S.
  BİZ SİZİ ARAYALIM
  Mal ve/veya hizmet üreten ve satan tüzel kişilikler faktoring hizmetlerinden faydalanabilir.
  Yurt içi ve yurt dışı alacaklar için, garanti, tahsilat ve alacak yönetimi, finansman olmak üzere üç hizmet türü vardır. Finansman; vadeli alacakların belli bir oranının ön ödeme olarak müşteriye ödenmesi, garanti; alıcı firmanın ödeme güçlüğüne düşmesi durumunda söz konusu alacağın garanti edilmesi, tahsilat; alacakların yönetimi, tahsilat ve takibinin yapılarak müşteriye raporlanması şeklinde özetlenebilir.
  Elbette yararlanabilirsiniz. Finansman fonksiyonundan yararlanmadan sadece tahsilat ve alacak yönetimi ve/veya garanti fonksiyonlarından yararlanmak mümkündür. Faktoringin hangi hizmetlerinden yararlanmak istediğine siz karar verirsiniz.
  Faktoringde iki temel maliyet vardır: Faktoring komisyonu ve faktoring ücreti. Faktoring ücreti sadece finansman hizmetinden yararlanmanız durumunda alınır. Komisyon ise temlik alınan alacaklar üzerinden hesaplanan ve işlem hacmine, alacağın vadesine göre değişen bir maliyettir.
  Kabili rücu faktoring, faktoring şirketinin alacağın ödenmeme riskini üstlenmediği faktoring şekli olup bu modelde finansman ve tahsilat hizmeti verilir. Gayrikabili rücu faktoring ise başta belirlenen limitler ve şartlar çerçevesinde, alacağın ödenmeme riskinin faktoring şirketince üstlenilmesidir.
  Alacağınız ön ödemenin oranı temlik ettiğiniz alacakların vadesi, işlem hacminiz ve alacaklarınızın kredibilitesine bağlı olarak belirlenir.
  Garanti hizmetinin sunulduğu yurt dışı faktoring işlemlerinde sadece mal mukabili ihracattan kaynaklanan alacaklar söz konusudur.
  Garantinin kalkmasında en önemli sebeplerden biri malın ayıplı olması veya alıcı tarafından talep edilen maldan farklı bir malın gönderilmiş olmasıdır. Bunun yanında limit tahsis şartlarının yerine getirilmiş olması, uluslararası faktoring kurallarına uyma, alıcı firma ile yapılan sözleşme ya da sipariş koşullarına uyum garantinin geçerliliği ve devamı için zorunludur.
  Senet karşılığı banka kredilerinde, senetler kullandırılan kredinin teminatını oluşturur ve bilançonun aktifinde senetli alacaklar içinde izlenmeye devam edilir. Bunun karşılığında kullanılan kredi de pasifte mali borçlar içinde gösterilir. Oysa faktoring işlemlerinde senet faturayla ilişkili olarak doğrudan alacağı temsil eder. Devredilen alacak tutarı bilançoda senetli alacaklardan çıkartılarak nakde dönüştürülür ve mali borçlar içinde gösterilmez.
  Bu husus müşteri ve faktor arasındaki anlaşmaya bağlıdır. Takibat müşteri tarafından yapılabileceği gibi, masrafları müşteriye ait olmak üzere Fiba Faktoring tarafından da yapılabilir.
  Mevzuata göre faktoringe konu edilecek alacakların fatura veya benzeri bir belgeye dayalı olmaları gerekmektedir.
  Komisyon bedeli ve eğer finansman hizmetinden yararlandıysanız faktoring ücreti alacağınızdan düşülür ve bakiye aynı gün hesabınıza geçer.
  BİZE ULAŞIN
  Paylaş