TR  /  EN
Fiba Faktoring
HİZMETLER
Fiyatlama

Faktoring sözleşmesi ile ticari işletmelere sunulan garanti, tahsilat, alacak yönetimi ve finansman hizmetleri karşılığında işletme iki tip maliyetle karşılaşacaktır.

Faktoring Komisyonu

Kredibilite araştırması, üstlenilen risk, alacak hesaplarının tutulması ve tahsilatı gibi sunulan faktoring hizmetleri karşılığında satıcının temlik etmiş olduğu alacaklar üzerinden alınan komisyondur.

Faktoring Ücreti

Finansman kullandırılması halinde alınan ücrettir.

Uluslararası işlemler yürürlükte olan vergi mevzuatında ihracata tanınan teşvikler çerçevesinde her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Yurt içi işlemlerde ise faktoring ücret ve komisyonu BSMV'ye tabidir.

BİZE ULAŞIN
Paylaş