TR  /  EN
Fiba Faktoring
HİZMETLER
Faktoring Nedir?

Faktoring, firmaların mal ve hizmet satışlarından doğan yurt içi ve yurt dışı vadeli alacaklarının faktoring şirketi tarafından temlik alınarak garanti, alacak ve tahsilat yönetimi, finansman hizmetlerinin bir arada sunulduğu komple bir finansman yöntemidir.

Garanti Hizmeti: Açık hesap (mal mukabili) çalışılan işlemlerde alıcı firmanın acze veya ödeme güçlüğüne düşmesi durumunda alıcı firmaya tanınan limitler dahilinde sağlanan garanti işlemidir. Bu hizmet ancak gayrikabili rücu işlemlerde uygulanabilir.

Tahsilat ve Alacak Yönetimi: Alacaklar, temlik yoluyla faktoring şirketine geçtiği için tahsilat işlemleri faktoring şirketi aracılığıyla yapılır. Böylece faktoring şirketi alacak yönetimini de üstlenmiş olur.

Finansman: Vadesinden önce limit dahilindeki alacakların belli bir ön ödeme oranı üzerinden satıcı firmaya faktoring şirketi tarafından ödenmesidir.

BİZE ULAŞIN
Paylaş